Právní informace – omezení odpovědnosti

Bezplatné informace uvedené v tomto systému jsou určeny výhradně pro vaši informaci. Nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuálnost poskytnutých informací. Obsahy a informace obsažené v tomto systému nemají platnost záruky za produkt nebo za vlastnosti ve smyslu německého občanského zákoníku (BGB), ani je nelze jako takové vykládat. Z poskytnutí informací, doporučení nebo poradenství nelze vyvozovat žádné nároky. Ručení za škody je standardně vyloučeno, pokud se nejedná námi zaviněné úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost, nebo pokud ručení vyplývá z jiných kogentních právních ustanovení.

Za obsahy těchto internetových stránek ručíme podle ustanovení právních předpisů. Neručíme za správnost a úplnost informací nacházejících se na těchto internetových stránkách. Odkazy a linky na internetové stránky třetích osob neznamenají, že si se ztotožňujeme s obsahy, které se nacházejí za odkazem nebo linkem. Obsahy nezakládají naši odpovědnost ohledně údajů a informací, které se nacházejí na příslušných stránkách. Nemáme žádný vliv na obsahy, které se nacházejí za odkazy. Proto neodpovídáme za protiprávní, nesprávné nebo neúplné obsahy a za škody, které vzniknou na základě využití obsahu uloženého za linkem.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, doplnit nebo vymazat naše internetové stránky. Navíc si vyhrazujeme právo tyto právní pokyny čas od času modifikovat a přizpůsobovat je technickému a právnímu vývoji.

Označení obchodních apod. značek na našich stránkách nejsou v našem systému vždy uvedena v originální podobě. Upozorňujeme na to, že tyto značky přesto podléhají ustanovením právních předpisů o obchodních značkách.

Na námi vytvořené texty, programy, grafické prvky a audio a video soubory se vztahuje naše právo na užívání a zhodnocení a lze je rozmnožovat nebo šířit pouze s naším souhlasem.

Pokud vzniknou na základě použití informací obsažených v našem katalogu právní spory, řídí se výhradně ustanoveními německého práva.

Pokud jednotlivá ustanovení tohoto omezení ručení neodpovídají nebo popř. přestaly odpovídat platným právním předpisům, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

Některé ikonky na webu jsou od Fonticons, Inc., www.fontawesome.com

Zůstaň s námi v kontaktu

LinkedIn: Knorr-Bremse Group

Odběr novinek

Za poskytnutý e-mail Vás budeme informovat o všem, co by vás mohlo zajímat.